Uw bijdrage is van harte welkom

Om ook in de komende jaren de Spaanprijs te kunnen toekennen, is uw financiële steun noodzakelijk.

Vindt u het belangrijk dat wij vernieuwingen op het gebied van de christelijke communicatie stimuleren? Maak ons werk dan mogelijk door middel van een kleinere of grotere gift. Voor uw bijdrage zijn wij u zeer erkentelijk.

De J.B.Th. Spaanstichting is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

U kunt uw bijdrage op twee manieren overmaken.

  1.  Door zelf een bedrag over te schrijven naar rekeningnummer NL54 INGB 0000 7015 22, ten name van de Spaanstichting te Amsterdam;
  2. Klik hieronder op de knop ‘Ja ik doneer’ om via IDEAL uw gift direct in orde te maken.
ANBI